ministranci 

 

Termin „ministrant” pochodzi od łacińskiego słowa ministrare, które oznacza „służyć”. Ministrant więc jest tym, który służy. Owa służba objawia się głównie przy ołtarzu podczas Mszy świętej, zadaniem ministranta jest bowiem pomaganie kapłanowi w sprawowaniu czynności liturgicznych. Jednak ministrant ma przede wszystkim służyć Panu Bogu. Zadanie to spełnia na co dzień swoją wzorową postawą, czyli „modlitwą, nauką, prawdą i pracą”. Nie można być dobrym ministrantem, jeśli nie jest się dobrym człowiekiem, dobrym uczniem Chrystusa.

W naszej parafii od lat ministranci swoją posługą upiększają liturgię. Obecnie służbę pełni 35 osób.  W 2010r. trójka lektorów po rocznym przygotowaniu została wypromowana na Ceremoniarzy przez  biskupa Jana Bernarda Szlagę. Od tego czasu to oni odpowiadają za piękno liturgii oraz za przygotowanie ministrantów do służby. W roku 2012 do „załogi” dołączyło 9 dziewcząt które pełnią posługę lektorek. 31 sierpnia 2013r. grono Ceremoniarzy powiększy się o kolejnych czterech młodzieńców,  którzy już zdali wszystkie egzaminy .

Stroje służby liturgicznej: 

KANDYDACI NA MINISTRANTÓW: biała komeżka i kołnierze (czerwony, zielony, fioletowy)  

MINISTRANCI: czerwona półtunika, biała komża, kołnierze (czerwony, zielony, fioletowy)  

LEKTORZY: biała alba, białe cingulum  

LEKTORKI: biała alba, białe cingulum, złoty szkaplerz  

CEREMONIARZE: biała alba, czerwone cingulum, czerwony sznur na szyi z Krzyżem  św. Benedykta

 

Modlitwy ministranta:

Modlitwa przed służeniem:

Oto za chwilę przystąpię „Do Ołtarza Bożego, do Boga, który rozwesela młodość moją”. Do świętej przystępuję służby. Chcę ją dobrze pełnić. Proszę Cię, Panie Jezu, o łaskę skupienia, aby myśli moje były przy Tobie, aby oczy moje były zwrócone na ołtarz, a serce moje oddane tylko Tobie. Amen.

Modlitwa po służeniu

Boże, którego dobroć powołała mnie do Twej służby, spraw, bym uświęcony uczestnictwem w Twych tajemnicach przez dzień dzisiejszy i całe me życie szedł tylko drogą zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.