„Dobroć jest czymś bardzo prostym: być zawsze do dyspozycji drugich, nigdy nie szukać samego  siebie”  

Dag Hammarskjöld

       Z inicjatywy ówczesnego księdza proboszcza Andrzeja Karlińskiego oraz parafian Agnieszki Maszke, Zygfryda Maszke, Barbary Zaborowskiej, Krystyny Płotka, Danuty Marcińskiej oraz Mirosława Marcińskiego 13 grudnia 1997r. powołano do życia Parafialny Zespół Caritas przy parafii rzymsko-katolickiej św. Wojciecha i Brata Alberta Chmielowskiego w Miechucinie. Natomiast Biskup Pelpliński Jan Bernard Szlaga dekretem 32/98 z dnia 17 marca 1998r. powołał Zespół Caritas przy parafii w Miechucinie. Celem założenia zespołu Caritas było udzielanie pomocy rodzinom najuboższym, wielodzietnym  i osobom samotnym z terenu tutejszej parafii. Praca członków Caritasu początkowo polegała na zakupie i rozdzielaniu artykułów spożywczych, organizowaniu zbiórek odzieży i datków dla potrzebujących. Z  biegiem czasu działalność rozszerzała się i nabierała nowych form i wymiarów. W skład pierwszego zarządu Caritas weszli:

• Przewodniczący – ks. Andrzej Karliński,

• Prezes – Agnieszka Maszke,

• Sekretarz – Barbara Zaborowska,

• Skarbnik – Danuta Marcińska.  

 001

  Praca członków Caritas początkowo polegała na zbieraniu do puszek datków parafian, a następnie zakupywaniu artykułów żywnościowych i przygotowywaniu paczek dla podopiecznych. W dalszych latach działalności zmieniła się forma pracy. Otóż nie zbierano już pieniędzy do puszek, ale dzięki uprzejmości miejscowych właścicieli sklepów ustawiano kosze na żywność. Robiąc zakupy w sklepie każdy mógł udzielić pomocy kupując jakiś produkt i wkładając go do kosza na żywność. Parafialny Zespół Caritas z zebranych artykułów corocznie w ramach pomocy świątecznej (Boże Narodzenie, Wielkanoc) przygotowuje paczki dla najuboższych czy wielodzietnych rodzin, a także osób samotnych. Ponadto członkowie Caritas przeprowadzali inne akcje charytatywne mające na celu wszechstronną pomoc potrzebującym z naszej parafii. Były to między innymi:

• Akcja „Skarbonka Wielkopostna” przeprowadzana corocznie w Wielkim Poście na terenie Szkoły Podstawowej w Miechucinie,

• Tydzień Miłosierdzia — zbiórka używanej odzieży,

• Wyjazd 18 dzieci na kolonie letnie we Wielu w dniach 110 sierpnia 2000r. oraz 40 dzieci na kolonie letnie do Chłapowa w dniach 30.06. – 07.07. 2003r.,

• Wycieczka dla dzieci 23 czerwca 2001r. do Wejherowa, Piaśnicy, Jastrzębiej Góry, Rozewia, Władysławowa oraz 2123 października 2004r. wycieczka do Torunia, Lichenia, Gniezna i Biskupina,

• Pomoc na rzecz osób poszkodowanych przez kataklizmy m.in. pomoc ofiarom trzęsienia ziemi w Iranie w styczniu 2004r., ofiarom trzęsienia ziemi w Indiach, Pakistanie i Afganistanie w październiku 2005r.

• Zbiórka artykułów szkolnych, używanych podręczników i wiele innych.

               W listopadzie 2002r. funkcję proboszcza w Miechucinie objął ks. Piotr Grabowski, który został nowym opiekunem Parafialnego Zespołu Caritas.

2

               3 lutego 2005r. Biskup Pelpliński Jan Bernard Szlaga powołał Szkolne Koło Caritas przy Gimnazjum w Miechucinie, którego asystentem mianował Ks. Piotra Grabowskiego. Młodzież zrzeszona w szkolnym kole Caritas przygotowuje spotkania przedświąteczne dla chorych i starszych m. in. montaż słowno-muzyczny „Kolęduje Tobie serce moje”, wykonuje palmy dla parafian, które można nabyć za symboliczną złotówkę, bierze udział w różnego typu akcjach pomocowych np. a akcji żonkil na rzecz Hospicjum Domowego w Kartuzach.