Rocznica 100 urodzin Świętego Jana Pawła II .

 

Drogie Dzieci, Droga Młodzieży, Drodzy Dorośli

 

Wstawiennictwo naszego św. Rodaka w niebie, znajomość jego życia, to nasz przywilej, nasza duma i nasz obowiązek. Dlatego zapraszam wszystkich, byśmy pochylili się po raz kolejny nad historią życia św. Jana Pawła II.

Chciałbym zaproponować, byśmy skupili się na 5 tematach – i na jeden z tych tematów wykonali pracę plastyczną. Najładniejsze prace zostaną nagrodzone i przedstawione na wystawie w kościele.

 

1. Totus Tuus – cały Twój Maryjo.

2. Wielki Polak, kochający swoją Ojczyznę.

3. Przyjaciel dzieci i młodzieży.

4. Największy misjonarz przełomu II i III tysiąclecia.

5. Apostoł Bożego Miłosierdzia.

 

Prace należy wykonać na kartce z dużego bloku rysunkowego, techniką dowolną. Na odwrocie prace proszę podpisać. Termin dostarczenia prac 11.05.2020 r. Przy wejściu do biura parafialnego (za szklanymi drzwiami) będzie ustawiony duży karton, do którego te prace należy złożyć. Dzieciom i młodzieży ze szkoły podstawowej od klasy „0” do klasy 8 włącznie za te prace będą wystawione oceny z religii.

 

Zadanie dla młodzieży klas VI, VII i VIII.

Oprócz pracy plastycznej, proszę wybrać jeden z tych tematów i opracować go pisemnie. Prace pisemne zostaną ocenione i proszę je dostarczyć do 11.05.2020 r. Należy je wrzucić do skrzynki na listy przy wejściu do biura parafialnego.

I jeszcze jedno zadanie pisemne dla Was, które też będzie ocenione i tak samo je składamy – Dlaczego o Księdzu kardynale Stefanie Wyszyńskim mówimy, że jest Prymasem Tysiąclecia – wykonujemy do 29.05.2020 r.